• ludvikamarknad.com © 2020 •

Ludvika ligger beläget i södra Dalarna.Platsinformation till våra försäljare


Ordningsregler inför Ludvika vårmarknad 2021


DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT BYGGA UT SINA FÖRSÄLJNINGSPLATSER, OM DETTA INTRÄFFAR KOMMER KNALLEN EFTER EN VARNING ATT AVHYSAS FRÅN PLATSEN, UTAN ÅTERBETALNING AV PLATSHYRA.

Detta för att räddningsvägar måste vara framkomliga.


Enligt lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel den 1 juni 1998 (SFS 1998:514) är platsupplåtaren skyldig att anteckna uppgifter om den som platsen upplåts till.


Platsupplåtaren (marknadsarrangören) är skyldig att bevara uppgifterna och på begäran lämna dem till skattemyndigheten. Skattemyndigheten får göra "kontrollbesök" hos den som bedriver marknadshandel. Vi får upplysa om att Ludvika Marknad kommer att föra databas över de uppgifter ni lämnar.


Angående skyltning av marknadsstånd

Lagen (1990:1183) om tillfällig handel gäller när en näringsidkare yrkesmässigt säljer varor till konsumenter. Informationsskyldigheten beskrivs i 2 § enligt följande:


Vid försäljning som omfattas av denna lag skall genom väl synlig skylt eller på något annat verksamt sätt lämnas upplysning om näringsidkarens namn, postadress och telefonnummer.


Allmänna regler

Betald plats skall intas senast kl 12.00 på fredagen, sen säljes platsen till dem som står i kön. Beställd och betald plats får ej överlåtas utan marknadskontorets medgivande.


Försäljningsförbud råder mot stinkbomber, ärtrör, ärtpistoler samt för serpentinspray. Försäljningsförbud råder även mot Soft Airgun, fågelvisslor, t-shirts med kränkande och stötande text. Vid försäljning av vissa videofilmer gäller åldersgränser och legitimation.

-------------------------------------------------


NU KAN KOMMUNERNA KONTROLLERA LIVSMEDELSKNALLAR PÅ BESÖK.


Ur nyhetsarkivet 2009-03-05


Regeringen har enligt Livsmedelsverkets förslag ändrat livsmedelsförordningen så att kommuner kan kontroller mobila anläggningar som godkänts eller registrerats i andra kommuner.


Ändrade föreskrifter


Livsmedelsverket arbetar med att införa nya regler om kontroll av mobila anläggningar. Reglerna kommer sannolikt att vara enligt de förslag som lämnades med anledning av regeringsuppdraget om mobila anläggningar och väntas träda i kraft i april 2009.


Livsmedelsförordningen 2006:813 §25


Avgiftsförordningen 2006:1166 §3


_____________________________________


FÖRSÄLJNINGSFÖRBUD


VAPEN

Soft Air Guns av alla typer som släpper en kula eller ett föremål ur mynningen.

Ärtpistoler,Blåsrör o.dyl,Leksakspistoler med sugproppspilar mindre än 57 mm,

Knallpulverpistoler med hög ludnivå,TRICKY smällare är förbjudna enligt svensk lag. Höghastighetsvapen som Pilbåge, Salangbällor, Blåsrör, Kaststjärnor o dyl.


SPRAYER

Serpentinsprayer av alla slag och fabrikat.

Doftsprayer av alla slag och fabrikat.


FÅGELVISSLOR

Fågelvisslor är av konsumentverket förbjudet att saluföras i Sverige.


KNIVAR

Knivar,värjor eller stickvapen får ej saluföras på våra marknader.

Reviderat stycke 2005-05-13 på grund av olyckor.


CIGARETTÄNDARE

Tändare som ser ut som pistoler,hjärtan,mikrofoner och andra leksaker samt tändare med inbyggda knivar är förbjudna av marknadsdomstolen.


VATTENJOJO

Vattenjojon är förbjuden av konsumentverket att säljas och således helt förbjuden även på våra marknader.

 

SMYCKEN,FLAGGOR,MÄRKEN

Smycken,flaggor,märken med drogrelaterade symboler eller texter samt med nazistiska eller rasistiska budskap eller märken-symboler är helt förbjudna på våra marknader.


PORNOGRAFISKA FILMER & TIDNINGAR

Videofilmer,dvd och tidningar med pornografiskt innehåll ska inte säljas på våra marknader


MEKANISKA BATTERIDRIVNA MJUKDJUR

Figurer där batterilocket har ett engreppsförfarande vid öppning. Batterilocket ska vara försett med två av varandra oberoende låsanordning, för att barn inte ska få upp locket eller att det öppnas när leksaken exempelvis tappas i golvet.